Program 2020.

SRIJEDA, 23.9.2020.
10:00 - 10:15
Otvorenje konferencije
Nataša Pučar, Voditeljica prodaje i odnosa s klijentima, MojPosao
10:20 - 11:00
Creating a valuable employer branding experience
Johan Driessens, Chief enthusiasm officer
11:05 - 11:50
Punks in Suits – Busting the Myths of Leadership
Blaire Palmer, Keynote leadership speaker, impact and influence coach for senior leaders
11:50 - 12:05
Pauza
12:05 - 13:30
Panel: „Zaposlenici kao ambasadori tvrtke u kriznim vremenima“
Moderator: Alen Mrvac
Marin Mlinarić, Direktor ljudskih potencijala i organizacijske kulture, Philip Morris Zagreb
Ivan Gorski, Group leader for Employee Experience at Hrvatski Telekom & HR business partner for Iskon
Igor Kundić, Član Uprave, Algebra grupa
Vanda Resnik, Voditeljica ljudskih resursa, MojPosao
13:30 - 14:30
Pauza
14:30 - 15:15
Agile HR and HR’s role in Agile transformations
Kate Rand, Associate, AgileHR Community
15:20 - 16:20
Value Creation Through HR: Why is this the great time to be in HR?
Dave Ulrich, Speaker, author, professor
16:20 - 16:25
Zatvaranje prvog dana konferencije

ČETVRTAK, 24.9.2020.
10:00 - 10:05
Otvaranje drugog dana konferencije
10:05 - 11:00
Riding the rollercoaster of employee engagement - tips and stories
Debra Corey, Chief pay it forward officer, speaker/storyteller
11:05 - 12:05
Jesu li nam djeca spremna za poslove budućnosti?
Ranko Rajović, Autor NTC sustava učenja
12:05 - 12:20
Pauza
12:20 - 13:20
Bojišnica uma za zaposlenike, menadžere, neurotike i ne neurotike - mentalno kondicioniranje i druga dopuštena sredstva osnaživanja
Matej Sakoman, Orgmaster psiholog
13:25 - 14:05
Od straha do povjerenja: komunikacija teških tema
Daria Mateljak, Managing Director Croatia, Partner, Hauska & Partner
14:05 - 15:00
Pauza
15:00 - 16:40
Predstavljanje projekata, glasanje publike i proglašenje dobitnika
16:40 - 16:55
Završna riječ: Hrvojka Kutle (U4HR) i zatvaranje konferencije

* Organizator zadržava pravo izmjene programa.

**Program će sadržavati online i offline predavanja.

*** Za vrijeme trajanja HR Days konferencije, organizator će fotografirati i snimati događaj, a fotografije i snimke će obuhvatiti i sudionike konferencije. Ulaskom na sve prostore održavanja HR Days konferencije dajete suglasnost da Vas se smije snimati i fotografirati, te da se takve snimke i fotografije smiju objaviti na našim web stranicama, društvenim mrežama, promo materijalima, a koristit će se u svrhu buduće promocije i najave HR Days konferencije.

Voditelj obrade podataka:
TAU ON-LINE d.o.o.
Strojarska cesta 20
10 000 Zagreb
tel: +385 1 6065 255
e-mail: kontakt@moj-posao.net